UPC - ETSEIAT- La vessant humana d'Einstein (1/10)

dijous, 18 febrer 2010

Albert Einstein és sens dubte el físic més destacat del segle XX. L'objecte d'aquesta conferència no és però parlar de les seves aportacions al món de la física ni de la seva projecció pública, sinó centrar-nos en la personalitat del personatge, en el seu entorn familiar, les bases de la seva formació i la relació amb el seu cercle més íntim.

Creative Commons License

Publicacions recents

Publicacions més vistes

01:35
05/03/2014
05:12
25/02/2011
04:13
11/02/2011