Jornades de contactologia per a professionals 2014 part IV

Jornades de contactologia per a professionals 2014 part IV

CUV, FOOT
dimecres, 17 setembre 2014

Part IV

Seminari de casos clínics 2

Formació continuada d'alt nivell en contactologia a Terrassa

Lents de contacte 1

La higiene de mans és la mesura preventiva més eficaç per a la disminució de les infeccions en l’entorn sanitari. No obstant això, tot i la relativa simplicitat del procediment, els estudis indiquen que el compliment de la higiene de mans per part dels professionals sanitaris és encara baix.

 

En el cas dels òptics optometristes aquest concepte té també la seva importància, pel tracte habitual amb persones, us d’aparells, on el contacte amb la pell és habitual i, de manera concreta, la importància de la higiene de mans en la manipulació de lents de contacte (que acaben dins l’ull).

Durant les jornades, es farà una introducció al coneixement de la importància del higiene de mans en l'entorn de les professions sanitàries.

Per altra banda, l'intercanvi d'opinions entre professionals durant la presentació i debat d'un bloc de casos clínics reals, així com la possibilitat de poder interactuar amb els directors tècnics dels laboratoris que comercialitzen els productes, enriquirà la dinàmica de les jornades i aportarà opcions immediatament aplicables al treball diari dels professionals de la salut.

 

Creative Commons License