Conferència Daniel Gauthier

Conferència Daniel Gauthier

Daniel Gauthier
dimarts, 17 abril 2012

Conferència Daniel Gauthier

Títol:

Dinàmica de l'autonomía booleana

Hi ha un gran interès actual en la investigació de la dinàmica de xarxes
amb un gran nombre de nodes i enllaços, però, és difícil de construir
deliberadament una xarxa on l'experimentador tingui  control total sobre
el node i les propietats de l'enllaç i la topologia de la xarxa.

En aquesta xerrada, es descriu el  treball recent del professor
Gauthoier sobre l'ús de camp de arranjaments de comportes programables
(FPGAs) com una eina experimental per l'estudi de la dinàmica de les
grans xarxes.

Un FPGA consta d'un gran nombre d'elements lògics programables (>
10.000) que realitzen operacions booleanescontrolables per l'usuarii que
es poden connectar de forma flexible als altres elements.

A la conferència s'explicaran diversos exemples dels tipus de
comportaments observats en aquest sistema, a partir de l'observació del  
caos.

Dia de la conferencia: 22 de marzo
Hora: de 16h a 17h
Lugar. Edifici Gaia de la UPC (rmbla Sant Nebridi s/n Terrassa)

Creative Commons License
Etiquetes:

Categoria: 

Etiquetes: