UPC-ETSEIAT - Enginyeria: Estudis i vida professional (5/5)

UPC-ETSEIAT - Enginyeria: Estudis i vida professional (5/5)

dimarts, 7 abril 2009

Conferència: Sr. Francesc Boix 

El valor dels estudis d'Enginyeria Industrial a la vida professional i empresarial

Creative Commons License