04-Xparrow - Castellar del Vallès

04-Xparrow - Castellar del Vallès

dimecres, 9 setembre 2009

Quart vol del prototip Xparrow al Camp de Vol de Castellar del Vallès.

Creative Commons License