06-Xparrow - Castellar del Vallès

06-Xparrow - Castellar del Vallès

dimecres, 9 setembre 2009

Sisè vol del prototip Xparrow al Camp de Vol de Castellar del Vallès.

Creative Commons License